Aktualności

Zabiegi rehabilitacyjne

Zabiegi Rehabilitacyjne

Ruszyliśmy z kontynuacją programu skierowanego do osób po 60 roku życia zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu, kręgosłupa czy odczuwających bóle mięśniowe. Polega on na przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia pacjenta.

Dofinansowanie wynosi 500 zł/osobę. Środki przeznaczone na jego realizację w 2023 roku to 100 tys. Zł, a czas trwania programu 2023-2025. Jeżeli jeszcze nie korzystałeś z programu – zapraszamy!

Kryteria jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do w/w programu:

  1. Musisz mieć ukończony 60. rok życia.
  2. Jesteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne.
  1. Posiadasz Kartę Mieszkańca.
  2. Posiadasz skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
  3. W ciągu ostatnich 6 m-cy nie korzystałeś z zabiegów rehabilitacyjnych ze środków NFZ i nie masz umówionych takich zabiegów w ciągu najbliższego miesiąca (stan na dzień zgłaszania się do programu).

Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do realizatora programu „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2023-2025:

REHABILITACJA REHAPUNKT, ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 666 098 111.