Aktualności

Zabiegi rehabilitacyjne

Zabiegi Rehabilitacyjne

Ruszyliśmy z kontynuacją programu skierowanego do osób po 60 roku życia zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu, kręgosłupa czy odczuwających bóle mięśniowe. Polega on na przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia pacjenta.

Dofinansowanie wynosi 500 zł/osobę. Środki przeznaczone na jego realizację w 2023 roku to 100 tys. Zł, a czas trwania programu 2023-2025. Jeżeli jeszcze nie korzystałeś z programu – zapraszamy!

Kryteria jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do w/w programu:

  1. Musisz mieć ukończony 60. rok życia.
  2. Jesteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne.
  1. Posiadasz Kartę Mieszkańca.
  2. Posiadasz skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
  3. W ciągu ostatnich 6 m-cy nie korzystałeś z zabiegów rehabilitacyjnych ze środków NFZ i nie masz umówionych takich zabiegów w ciągu najbliższego miesiąca (stan na dzień zgłaszania się do programu).

Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do realizatora programu „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2023-2025:

REHABILITACJA REHAPUNKT, ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 666 098 111.

OFERTA PRACY W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ


 

INFORMACJA O NABORZE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym pilnie poszukuje pracownika na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Program osłonowy dot. ogrzewania gazowego

 

 


 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2022 ROKU

 

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2022 ROKU

 

MIESIĄC

TERMINY WYPŁAT

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

(500+)

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

STYCZEŃ

27-01-2022

28-01-2022

 

31-01-2022

 

 

LUTY

 

24-02-2022

25-02-2022

28-02-2022

 

MARZEC

 

29-03-2022

30-03-2022

31-03-2022

 

KWIECIEŃ

 

27-04-2022

28-04-2022

29-04-2022

 

MAJ

 

27-05-2022

30-05-2022

31-05-2022

 

CZERWIEC

 

29-06-2022

 

30-06-2022

 

LIPIEC

 

28-07-2022

 

29-07-2022

 

SIERPIEŃ

 

30-08-2022

 

31-08-2022

 

WRZESIEŃ

 

29-09-2022

 

30-09-2022

 

PAŹDZIERNIK

 

28-10-2022

 

31-10-2022

 

LISTOPAD

 

29-11-2022

 

30-11-2022

 

GRUDZIEŃ

 

22-12-2022

 

22-12-2022