Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE

 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Świadczenia "Dobry Start" dla ucznia na nowy okres świadczeniowy można składać:

 

- drogą elektroniczną (online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną), począwszy od dnia 1 lipca 2018 r.
- drogą tradycyjną (papierową), począwszy od dnia 1 sierpnia 2018 r.

 


 

ŚWIADCZENIE 'DOBRY START" dla ucznia

 

Dnia 1 lipca 2018 r. rusza rządowy program „Dobry Start”, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

   

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia, bądź 24 roku życia - w przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz studiujące.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia należy złożyć do 30 listopada 2018 r. w jednostkach właściwych ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie (Gmina Tarnowo Podgórne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym) albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. W przypadku świadczenia na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnioną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia z Rządowego Programu Dobry Start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 września; w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Ważne! Informację o przyznaniu świadczenia organ właściwy prześle na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Decyzja administracyjna będzie wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

   Informuję, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 54

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Michał Zajdowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych na podstawie ustaw, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej pracownicy, którzy mają dostęp do Pani/Pana danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani podmiotom komercyjnym do celów marketingowych.


6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres -  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

·       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·       przenoszenia danych,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

·       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 


 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2018 r.

 

Lp.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

 

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

 

1.

Urząd Miejski Gminy Stęszew,

ul. Poznańska 11,

62-060 Stęszew

Poniedziałek – piątek:

 w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo

Poniedziałek – piątek:

 w godz. od 9.00 do 13.00

Adwokaci

  3.

Biblioteka Publiczna

ul. Poznańska 16,

62-095 Murowana Goślina


Poniedziałek, wtorek, czwartek: 
środa, piątek:

 

 w godz. od 14.00 do 18.00

 w godz. od 10.00 do 14.00


Organizacja pozarządowa:
Fundacja Honesta Vita
ul. P. Włodkowica 10/12, 50-072 Wrocław
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1,

62- 040 Puszczykowo


Poniedziałek – piątek:

 

 w godz. od 11.00 do 15.00

Adwokaci/Radcowie prawni

5.

Urząd Gminy Czerwonak,

ul. Źródlana 39,

62-004 Czerwonak

 

Środa

 

w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

Siedziba Straży Gminnej
w Koziegłowach, oś. Leśne 16,

62-028 Koziegłowy

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

piątek:

w godz. od 14.00 do 18.00

w godz. od 11.00 do 15.00

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25,

62-020 Swarzędz

 Poniedziałek - piątek

 w godz. od 13.00 do 17.00

Radcowie prawni

7.

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

Poniedziałek:

Wtorek:    

Środa:       

Czwartek: 

Piątek:       

 w godz. od 12.30 do 16.30

 w godz. od 10.00 do 14.00

 w godz. od 10.00 do 14.00

 w godz. od 07.15 do 11.15

 w godz. od 08.00 do 12.00

Organizacja pozarządowa:
Fundacja Honesta Vita
ul. P. Włodkowica 10/12, 50-072 Wrocław
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Budynek „C” Urzędu Gminy
ul. Poznańska 94,
62-080 Tarnowo Podgórne

Poniedziałek: 
Wtorek, środa, czwartek:
Piątek:

 w godz. od 14.00 do 18.00
 w godz. od 11.00 do 15.00
 w godz. od 10.00 do 14.00

 

Radcowie prawni

 

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1,
62-025 Kostrzyn

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

wtorek

w godz. od 11.00 do 15.00
w godz. od 14.00 do 18.00


Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych i  adwokatów

10.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Źródlana 1
62-030 Luboń

Poniedziałek, wtorek, środa:
Czwartek, piątek:               

w godz. od 11.00 do 15.00

w godz. od 10.00 do 14.00

Radcowie prawni

 

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kaczyńska 26,

62-010 Pobiedziska


Poniedziałek - piątek:

 

 
 w godz. od 11.00 do 15.00


Organizacja pozarządowa:
Fundacja Honesta Vita
ul. P. Włodkowica 10/12, 50-072 Wrocław
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

12.

Lokal

ul. Dworcowa 3,

62-050 Mosina

Poniedziałek

Środa, piątek
Wtorek, czwartek

w godz. od 13.00 do 17.00
w godz. od 11.30 do 15.30
w godz. od 09.00 do 13.00


Adwokaci

13.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 34A

62-035 Kórnik

Poniedziałek – piątek:

w  godz. od 11:30 do 15:30


Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

14.

Kino „Wielkopolanin”

ul. Plac Stanisława Reszki 29

64-320 Buk


Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
wtorek:


w godz. od 10.00 do 14.00
w godz.  od 13.00 do 17.00

Adwokaci

15.

Klub Sołecki

ul. Szamotulska 7

62-090 Cerekwica,

gm. Rokietnica

Poniedziałek - piątek

w godz. od 10.00 do 14.00

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
ul. Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica
Porady udzielane są przez radcę prawnego.

 

 

 

 

 


 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w Wydziale Obsługi Klienta budynku C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne i we Filii Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w Przeźmierowie. Wnioski na poprzedni okres zasiłkowy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w pokoju nr 55 budynku C Urzędu Gminy.

 

Wnioski internetowe w jednej sprawie należy składać tylko JEDEN RAZ. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub pod numerami telefonów:

061 8 959 342

061 8 959 343

061 8 959 344