KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM

 

  

 

 

 

KIEROWNICTWO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

Dariusz Nowakowski

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Mądra

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

 

Monika Wojciechowska

Starszy Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej

Karolina Pawłowska

Starszy Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej

Joanna Szczyglewska

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

Katarzyna Krupka

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

Karina Knapik

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej z Rodziną

Maria Gorajska

Starszy Pracownik Socjalny

Monika Wilczyńska

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

Natalia Kuchcik

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej z Rodziną

Małgorzata Kalke

Opiekunka Środowiskowa

Marzena Miszta

Opiekunka Środowiskowa

Beata Mróz

Opiekunka Środowiskowa

Renata Wieruszewska

 

Opiekunka Środowiskowa 

Magdalena Łysiak

Opiekunka Środowiskowa

Magdalena Ziółkowska

Opiekunka Środowiskowa

Ewa Janas

Opiekunka Środowiskowa

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

 

 

Agnieszka Olejniczak

Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

Agnieszka Sęk

Starszy Inspektor ds. Realizacji Świadczeń z Funduszu

 

Alimentacyjnego

 Ilona Gorynia

 Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

Dominika Cudaszewska

Starszy Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych

 

 

 

OBSŁUGA KANCELARYJNA

 

 

Anna Kuśnierz

Inspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej

Magdalena Janiszewska

Inspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej

 

 

 

PORADY PRAWNE

 

 

Justyna Śliwa - Świtała

Radca Prawny

 

 

 

ASYSTENT RODZINY

 

 

Małgorzata Kaczmarek

Asystent Rodziny

Małgorzata Przybył

Asystent Rodziny