Świadczenie Wychowawcze


Nowy okres obowiązywania Programu Rodzina 500+ rozpoczyna się 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r. Aktualne wzory wniosków Ministerstwo udostępni na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.mrpips.gov.pl).

Od 1 sierpnia 2017 r. wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2017/2018 można przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym za pośrednictwem:

 

- Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, budynek C w Tarnowie

  Podgórnym, ul Poznańska 94

- Filii Urzędu w Przeźmierowie, Pasaż, ul Rynkowa 75c

- internetowej platformy usługowej PIU Emp@tia

- Platformy Usług Elektronicznych ZUS

- bankowości elektronicznej

 

Ponadto wnioski można składać drogą internetową - wniosek podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez e-Puap, jak również listem poleconym. Pierwszym miesiącem nowego okresu świadczeniowego jest październik 2017 r. i warunkiem niezbędnym do nabycia uprawnień do świadczeń wychowawczych za ten miesiąc jest złożenie wniosku do 31 października 2017 r.