Dodatek Energetyczny

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.),

2. Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: 

  • mieć zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym;

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego: 12,09 zł /  miesiąc;

  • dla gospodarstwa od 2 do 4 osób: 16,79 zł / miesiąc;

  • dla gospodarstwa 5 i więcej osób: 20,15 zł / miesiąc.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wniosek o przyznanie dodatku energetyczny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.