Aktualności

Punkt bezpłatnych porad prawnych

Przypominamy, że w naszej Gminie działa punkt bezpłatnych porad prawnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej, w bud. C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, przy ul. Poznańskiej 94 w Tarnowie Podgórnym.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

4. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. 

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

       W 2019 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, w wymiarze co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

 

     Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2019 roku

 

Lp.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Podmioty udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1.

Urząd Miejski Gminy Stęszew,

ul. Poznańska 11,

62-060 Stęszew

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni
i adwokaci

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek:

w godz. od 9.00 do 13.00

Adwokaci

3.

Biblioteka Publiczna

ul. Poznańska 16,

62-095 Murowana Goślina

poniedziałek, środa, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

wtorek, czwartek:

w godz. od 14.00 do 18.00

 

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni
i adwokaci

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1,

62- 040 Puszczykowo

poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

Adwokaci, radcowie prawni

5.

Urząd Gminy Czerwonak,

ul. Źródlana 39,

62-004 Czerwonak

środa:

w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

Siedziba Straży Gminnej

os. Leśne 16

62-028 Koziegłowy

poniedziałek, wtorek, czwartek

w godz. od 14.00 do 18.00

 piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25,

62-020 Swarzędz

poniedziałek, wtorek, środa,  czwartek, piątek:

w godz. od 13.00 do 17.00

Radcowie prawni

7.

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

poniedziałek:

w godz. 12.30 – 16.30

wtorek:    w godz. 10.00 – 14.00

środa:       w godz. 10.00 – 14.00

czwartek:  w godz.   7.15 – 11.15

piątek:      w  godz.   8.00 - 12.00

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

8.

Ośrodek Pomocy

Społecznej, Budynek „C” Urzędu Gminy

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

poniedziałek:

w godz. od 14.00 do 18.00

wtorek, środa, czwartek:

w godz. od 11.00 do 15.00

piątek: w godz. od 10.00 do 14.00

Radcowie prawni

9.

Urząd Miejski
ul. Dworcowa 5,
62-025 Kostrzyn

 

poniedziałek, środa, piątek:

w godz. od 12.00 do 16.00

wtorek, czwartek:
w godz. od 8.00 do 12.00

Organizacja Pozarządowa:
Fundacja „Taurus”

Osiedle Stare Zegrze 143/10

61-249 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych

10.

Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń

Poniedziałek, wtorek, środa:

w godz. od 11.00 do 15.00

czwartek, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

Radcowie prawni

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 41,

62-010 Pobiedziska

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

 

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

12.

Lokal

ul. Dworcowa 3

62-050 Mosina

Poniedziałek: w godz. od 13.00 do 17.00

Środa, piątek: w godz. od 11.30 do 15.30

Wtorek, czwartek: w godz. od 9.00 do 13.00

Adwokaci

13.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 34A

62-035 Kórnik

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 11.30 do 15.30

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

14.

Kino „Wielkopolanin”

ul. Plac Stanisława Reszki 29

64-320 Buk

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

wtorek: w godz.  13.00 - 17.00

Adwokaci

15.

Klub Sołecki

ul. Szamotulska 7

62-090 Cerekwica,

gm. Rokietnica

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

 

Organizacja pozarządowa:

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji
ul. Osiedlowa 19, 64-300 Nowy Tomyśl
Porady udzielane są przez radcę prawnego.