ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

 

 

Świetlice socjoterapeutyczne mają charakter korekcyjny i kreacyjny. Służą pomocą zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, dając wsparcie i fachową pomoc w sytuacjach dziecięcych zaburzeń zachowania, które często utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala dzieciom na dobre spędzenie czasu i zmianę zachowań patologicznych, wzmacniając ich prawidłowy rozwój.