Dodatek Energetyczny

 

Dodatek Energetyczny

UWAGA!

Od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zawieszona zostaje wypłata dodatków energetycznych (nie dotyczy świadczeń przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.) .

Na ten czas świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym.

 PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.),

2. Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., o prawie energetycznym).

 Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: 

  • mieć zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego: 13,38 zł /  miesiąc;
  • dla gospodarstwa od 2 do 4 osób: 18,58 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa 5 i więcej osób: 22,30 zł / miesiąc.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetyczny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej                w Tarnowie Podgórnym.