Aktualności

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

 

KOMUNIKAT dot. składania wniosków na okres świadczeniowy 2019/2020!

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Wnioski w wersji elektronicznej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, na okres świadczeniowy 2019/2020, można przesyłać
od dnia 1 lipca 2019 r.

 

2. Wnioski w wersji papierowej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, na okres świadczeniowy 2019/2020, będą przyjmowane
od dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

Więcej informacji w poszczególnych zakładkach, tj. Świadczenie wychowawcze, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne.

 

 


 

Punkt bezpłatnych porad prawnych

Przypominamy, że w naszej Gminie działa punkt bezpłatnych porad prawnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej, w bud. C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, przy ul. Poznańskiej 94 w Tarnowie Podgórnym.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

4. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. 

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Czytaj więcej...