Aktualności

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

 

Wszystkie niezbędne informacje dot. funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.tarnowo-podgorne.pl

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Osoby wezwane na wywiady proszone są o skontaktowanie się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu uzgodnienia indywidualnego terminu stawiennictwa.

 

Kontakt telefoniczny:
061-89-59-337

Kontakt mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Zawieszenie działań projektu "Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące"

 

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

 

Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”

 

zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

 

 

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność
oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Tarnowo Podgórne jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
do specyfiki projektu.

 

 

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Tarnowo Podgórne, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu,
Gmina Tarnowo Podgórne dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu
w odpowiednim terminie.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne,
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe

 


 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

 

KOMUNIKAT dot. składania wniosków na okres świadczeniowy 2019/2020!

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Wnioski w wersji elektronicznej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, na okres świadczeniowy 2019/2020, można przesyłać
od dnia 1 lipca 2019 r.

 

2. Wnioski w wersji papierowej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, na okres świadczeniowy 2019/2020, będą przyjmowane
od dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

Więcej informacji w poszczególnych zakładkach, tj. Świadczenie wychowawcze, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne.

 

 


 

Punkt bezpłatnych porad prawnych

Przypominamy, że w naszej Gminie działa punkt bezpłatnych porad prawnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej, w bud. C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, przy ul. Poznańskiej 94 w Tarnowie Podgórnym.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

4. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. 

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Czytaj więcej...