Aktualności

500+


 

Informacja o świadczeniu "Dobry Start" (300+)

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca 2020r. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia 2020r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska 94, bud. C), w filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie oraz za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

 

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są  przyjmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych, nie przysługuje jednak na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry start” nie obejmuje również studentów.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w kwocie 300 zł, a w przypadku , gdy zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

 


 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

 

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

 

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starszeosoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

  • Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
  • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
  • Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Czytaj więcej...

Punkt bezpłatnych porad prawnych - KOMUNIKAT

 

Komunikat

 

o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu poznańskiego

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, co następuje.

 

w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej.
Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane
.

 

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

 

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionejbrakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon

 

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

 

pod numerem telefonu: 61 8410 797 ;

 

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub listownie na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

 

 Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania po kliknięciu "czytaj więcej".

 

Czytaj więcej...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy - Komunikat