Aktualności

Punkt bezpłatnych porad prawnych - KOMUNIKAT

 

Komunikat

 

o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu poznańskiego

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, co następuje.

 

w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej.
Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane
.

 

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

 

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionejbrakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon

 

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

 

pod numerem telefonu: 61 8410 797 ;

 

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub listownie na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

 

 Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania po kliknięciu "czytaj więcej".

 

Czytaj więcej...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy - Komunikat


 

Punkt konsultacyjny ds. problemów alkoholowych - uwaga zmiany


 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

 

Wszystkie niezbędne informacje dot. funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.tarnowo-podgorne.pl

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Osoby wezwane na wywiady proszone są o skontaktowanie się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu uzgodnienia indywidualnego terminu stawiennictwa.

 

Kontakt telefoniczny:
061-89-59-337

Kontakt mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Zawieszenie działań projektu "Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące"

 

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

 

Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”

 

zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

 

 

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność
oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Tarnowo Podgórne jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
do specyfiki projektu.

 

 

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Tarnowo Podgórne, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu,
Gmina Tarnowo Podgórne dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu
w odpowiednim terminie.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne,
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe